Xedea, identitatea, balioak eta ikuspena

Xedea

Bizkaiko Elizbarrutiko ikastetxea den Artxandape Ikastolaren xedea hauxe da:

 • Ikasle eta familien zerbitzura dagoen hezkuntza osoa, eleanitza eta kalitatezkoa eskaini.
 • Euskal kultura, euskara eta Ebanjelioaren baloreak erreferenteak izan.
Identitatea

Artxandape Ikastolaren ezaugarriak:

 • Elizbarrutiko ikastetxea
  Bilboko Eleizbarrutiak sustatua, Herri Administrazioaren aurrean Irakaskuntzaren Gotzain Ordezkaritzak daukalarik.
  Haur, Lehenengo eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza osotasunean euskaraz ematen ditu (D eredua).
  Familia askok adierazten duten kristau hezkuntzaren nahia betetzen du, dena den guztientzat zabalik dago.
 • Gizarte-kultur ingurunean bertakotua
  Euskal herriaren kultur errealitatea eta ohiturak kontuan hartuz, hezkuntza eginkizunak garatzen ditu. Hau dela eta, Olentzero, Santa Ageda,… jai tradizionalei begi emango diegu, baita Curriculumean agertu beharreko jakingaiei ere (Euskal Herriko historia, mitologia, kirola, musika etab.)
 • Pertsonaren zerbitzura
  Arreta pertsonala eta hurbiltasuna lehenesten ditugu, giza eta kristau baloreetan hezten, pertsonen jarrera positiboak sustatzen.
  Gure proiektuak ikaslea bere buruaren jabe, pertsona aske eta arduratsua izan dadin nahi du.
 • Gizartearen zerbitzura
  Hezkuntza Komunitate hau osotzen dugunok, gizartearen aldaketa, gizabanakoaren oinarrizko eskubideen begirune eta sustapenaren ardura hartzen dugu.
 • Gure garaiko kulturan errotua
  Iraganeko kultur ondarea ahaztu gabe, kristau fedearen baloreetatik abiatuz, gure garaiko zein inguruneko kultur adierazpen desberdinen barrurapen sistematiko eta kritikoa eginez, hezitzeko asmoa dugu.
 • Baloreen koherentzian oinarritua
  Ikasleek bizitzan gero eta konpromezu gehiago har ditzaten, baloreetan oinarritutako hautapen libre eta arduratsuak egin ditzaten.
 • Kristau ikuspegitik
  Gizabanako eta taldeko ardura bultzatzea, bai giza arazoez, bai erantzunkizunez jabetzea gizarte justua lo dezagun.
Balioak

Gure identitatea kontuan hartuz, aukera libre eta erantzuleak egitera eta beren bizitzari zentzua emango dioten balioetara zabalik dagoen hierarkia bereganatzera bultzatu nahi ditugu ikasleak.
Ikasleak izaten, elkarbizitzen eta partekatzen ikas dezaten errazten dugu. Balioen heziketa bizi behar da. Ikastolaren irakaskuntza eta ikaskuntza jarduera guztiak nabarmendu egiten dugun balio proposamen honetan oinarritu behar da.

Arreta ahulari

Zailtasunen bat edo aparteko beharrizanen bat (pertsonala, hartu-emanean, arlo akademikoan, lanean, ekonomian …) daukanari lagundu eta aukerak eskaini.
Balio hau garatzeko, hurrengo ekintza eta jokabideak zehazten dira:

 • Banan-banako curriculum-egokitzapenak egin (zailtasun akademikoak).
 • Une kritikoetan erabiltzen dituzten zerbitzuei aurre egiterik ez daukaten edo zerbitzuak ordaindu ezin dituzten familiei laguntza eman.
 • Adin txikikoen eskubideen aurkako eraso eta jazarpenak antzeman, batez ere ahultasun egoeran daudenak.
 • Enpatikoa izan langileen egoera kritikoetan (baimenak senideak gaixo daudenean, aparteko egoerak…).
 • Gizarte laguntza eta lankidetzarako erakundeekin elkarlanean jardun.

Alkartasuna

Baldintza gabeko atxikimendua eta elkartasuna besteei behar gaituenean.
Balio hau garatzeko, hurrengo ekintza eta jokabideak zehazten dira:

 • Ezagutzak eta baliabide material eta pertsonalak konpartitu.
 • Prestutasuna besteen (ikasleak, familiak, kideak, beste ikastetxe batzuk, Titularra, inguru sozial eta naturala) beharrizanei.
 • Caritas erakunde solidarioarekin elkarlanean jardun.
 • Beste pertsona eta gizatalde batzuen sineste, jarrera, biziera eta abarren ulerkuntza eta begirunea.

Talde lana

Pertsona guztiek ardura-kidetasunez, helburuetan bat eginez, kide guztien iritzia kontuan hartuz eta koordinazio onaren bidez giro ona sortuz egiten duten lana.
Balio hau garatzeko, hurrengo ekintza eta jokabideak zehazten dira:

 • Erantzukizuna eta taldean norbere gain hartutako eginkizunak bete.
 • Eginkizunak esleitu ondoren, saioak koordinatu (lan kooperatiboa).
 • Konfiantza eta gogobetetasuna egindako lanaren inguruan.

Konpromisoa

Erantzukizuna, Elizbarrutiko Ikastetxeen Xedea, Ikuspena eta Balioekiko koherentziaz jarduteko, familiei, langileei, Titularrari eta gizarteari dagokienez, horrela konfiantza sortuz.
Balio hau garatzeko, hurrengo ekintza eta jokabideak zehazten dira:

 • Elizbarrutiko jardueretan (pastoral ikasturtearen hasiera, Elizbarrutiko Zeinua, Bake Topaketa…) parte hartu eta Pastoral Barrutietan esku-hartu eta haiekin koordinatu.
 • Hurkotasuna bakarka zein familian zailtasunak daudenean.
 • Balio ebanjelikoen (zerbitzua, eskuzabaltasuna, zintzotasuna, errukia, espiritualtasuna…) testigantza.
 • Konpromisoa ikastetxearen egitasmoan.

Bikaintasuna

Hezkuntza erakundearen etengabeko hobekuntza bilatu, gaitasunak garatuz, sormena eta berrikuntza sustatuz.
Balio hau garatzeko, hurrengo ekintza eta jokabideak zehazten dira:

 • Profesionaltasuna erakutsi, irakasteko moldea, familiekin harremana, etengabeko heziketa eta berrikuntza zaindu.
 • Hezkuntza-bikaintasunaren inguruko eztabaida-leku eta erakundeetan parte hartu.
 • Jarduera onak bilatu eta garatu.

Berrikuntza

Hezkuntzaren arloko berrikuntza eta etengabeko hobekuntzari dagokionez jakin mina eta gozamena ekarriko duten konponbideak sortu.
Balio hau garatzeko, hurrengo ekintza eta jokabideak zehazten dira:

 • Gaur egungo hezkuntza-ikerketak ezagutu
 • Berrikuntza sustatzen duten erakundeak bisitatu
 • Berrikuntzari lotutako gaietan hezi.
 • Jarduera berritzaileak martxan jarri.
 • Jarduera berritzaileen emaitza ebaluatu.
Ikuspena

Erreferentzia ikastola izan nahi dugu hurrengoa izateagatik:

 • Bere ikasketaren protagonista den, ilusionatua dagoen eta solidarioa den ikasleria.
 • Hezkuntza komunitate inplikatua eta laguntzailea.
 • Ikasteko metodologia berritzailea eta gaitasun teknologikoak.
 • Pertsona konprometituak, asetuak eta proiektu berrietan parte-hartzaileak.
 • Kudeaketa aurreratua eta behar diren baliabideak.
Cookieak erabiltzen ditugu gure webgunean esperientzia onena emateko. Webgunea erabiltzean, cookie-ak onartzen dituzu. Informazio gehiago Pribatutasun politika horrialdean aurkitu dezakezu.
OnartuPribatutasun politika

GDPR

 • Pribatutasun politika

Pribatutasun politika

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoari jarraituz, honen berri jakinarazten dizugu:

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

ARTXANDAPE IKASTOLA da datuen tratamenduaren arduraduna (helbidea: Anselma de Salces 1 Bis,48007 Bilbo; eta IFK: R4800612-F).
Datuak babesteko legeari jarraituz, ikastetxeak datuak babesteko delegatua izendatu du (DPO / Data Protection Officer), hain zuzen, Bultz-Lan Consulting.
Gure DPOrekin harremanetan jartzeko, idatzi e-posta honetara: dpo@elizbarrutikoikastetxeak.org

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Zure datu pertsonalak helburu hauetarako tratatu ahal izango dira:

 • Matrikula formalizatzeko.
 • Gure ikastetxean ikasteko egindako informazio-eskaerak kudeatzeko.
 • Gure jardueren eta eskaintza akademikoaren berri emateko
 • Gure zerbitzuak garatzeko eta egiteko.
 • Eskaintzen ditugun hezkuntza-zerbitzuen ondoriozko lege-betebeharrak betetzeko.

Zure datuak tratatzeko legezko legitimazioa

Zure datuak tratatzeko lege-oinarria interesdunak emandako baimena da. Bestalde, ikastetxe honek legitimazioa du bere ikasleen datu pertsonalak tratatzeko, Hezkuntzako Lege Organikoari jarraituz (HEO).

Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Ikaslearen espedienteari buruzko datuak mugarik gabe gordeko dira, Hezkuntzako Lege Organikoari jarraituz.

Harremanetan jartzeko datu pertsonalak, berriz, interesdunak ezabatzeko eskatzen ez duen arte gordeko dira.

Lege-betebeharrak betetzeko tratatutako datuak ezar daitekeen legeriak finkatutako epean gordeko dira.

Harpidetutako jakinarazpen elektronikoak bidaltzeko datuak newsletter-ean baja eman arte eta/edo datuen aurka egiteko edo ezabatzeko eskubidea erabili arte gordeko dira.

Nori jakinarazi ahal izango zaizkio zure datuak?

Zuk emandako datu pertsonal zehatz batzuk lehen aipatutako helburuetarako laga ahal izango dira.

Hain zuzen, ikasleak hezkuntza-ibilbidean aurrera egitean izandako beste ikastetxe batzuei; ikasleak jarduera osagarrietan parte hartzeko eta/edo eskola-trukeak egiteko izandako instituzioei eta enpresei, guraso-elkarteei eta ikastetxeko ikasle zaharren elkarteari, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari, finantza-erakundeei –matrikularen eta kuota akademikoen ordainketa kudea dezaten–, eta eskola-aseguruaren kontratazioaz arduratzen den aseguru-konpainiari; oro har, legeak baimendutako kasu guztietan laga ahal izango dira datuak.

Eskubideak

Zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta mugatzeko eskubideak, eta datuak babesteko araudian jasotako bestelako eskubideak erabili ahal izango dituzu, goian adierazitako helbidera gutuna bidalita edo e-posta honetara idatzita: ikastola@artxandape.net Zuzenbidean baliozkoa den proba bat ere bidali beharko duzu –esaterako, NANaren fotokopia–, eta gaian hau jarri: “Datuen babesa”.

Horri dagokion idazkia lotura hauetatik jaitsi ahal da:
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-supresion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-limitacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-portabilidad.pdf

Horrez gain, aditzera ematen dizugu eskubidea duzula erreklamazioa aurkezteko, zure datu pertsonalen tratamendua dela-eta, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean. Hala ere, zure datuak era egokian tratatu ez ditugula uste baduzu, harremanetan jar zaitezke gure datuak babesteko delegatuarekin, helbide honetan: dpo@elizbarrutikoikastetxeak.org

Datuen segurtasuna

Zuk emandako informazio pertsonala konfidentzialtasunez tratatuko dugu, eta behar diren segurtasun-neurriak hartuko ditugu, baimenik ez duten hirugarrenek ez eskuratzeko, eta baimenik gabe aldatu, galdu edo trata ditzaten saihesteko.