Antolaketa

 

Eraketak batasunezko izaera du, hezkuntza planteamendu parte hartzailea nabari dena: familiak, irakasleak, ikasleak, zerbitzuetako pertsonala eta ikastetxeko titularra batzen ditu hezkuntza-komunitate barruan, eta horiek denak batera ahaleginduko dira Ikastolaren helburu orokorrak lortzen.

Maila bi daude:

Gobernu mailan, azken batean:

 • Ildo nagusiak finkatzen dira
 • Planak onartzen dira
 • Garapena eta emaitzak ebaluatzen dira

 

Funtzionamendu mailan: ekintzak burutzen dira, gobernu organoak ezarritako ildoak jarraituz, hauek planak onartu eta haien garapena ebaluatzen dute.

EIkastolaren gobernuan hartzen dute parte:

 • Organo kolegiatuak:
  • Eskola Kontseilua
  • Zuzendaritza Taldea
 • Pertsona bakarreko organoak:
  • Titularra
  • ZuzendariaFuntzionamendu egiturak arlo bi ditu:

Pedagogia arloa: Hauxe da funtsezkoena eta Ikastolari bere izateren zentzua ematen diona. Irakaskuntza eta hezkuntza lan guztia hartzen du, kristau baloreetan oinarrituta, ikasleen protagonismoa bultzatzera zuzenduriko eskola eta eskolaz kanpoko jarduerak hartzen ditu, haiek beren heldutasuna lor dezaten pertsona gisa.

 • Zuzendaritza organoak:
  • Ikasketa burua
  • Etapa koordinatzaileak
  • Sailetako buruak
 • Ikastolaren funtzionamenduan parte hartzen duten beste organo batzuk:
  • Klaustroa
  • Zikloetako koordinatzaileak
  • Irakasle-tutorea
  • Aholkulari-orientatzaile
  • Prozesu/proiektu arduradunak

 

Ekonomiko-administrazio arloa. Laguntza arloa da eta Ikastolaren administrazioaz eta zerbitzuez arduratzen da.

Organo guztien funtzioak Barne Araudian zehaztuta daude.

Organo ezberdinetako kideen hautaketa indarrean dauden lege eta arauen arabera egingo da, eta pertsona bakoitzak bere taldea hautatzearen printzipioan oinarrituko da, Eskola Kontseilua izan ezik, ordezkaritza-organoa baita.

 

Additional information