Conciliación familiar

Biblioteca

Servicios

 • Sala de lectura y consulta.
 • Préstamo de libros.
 • Orientaciones bibliográficas.
 • Actividades de animación lectora.
 • Horario extraescolar: de lunes a viernes de 17.00 a 18.00.

Utilización de la biblioteca

En la biblioteca encontrarás carteles: sección de literatura (clasificada por edades), sección de referencia, …

Los libros se pueden leer y consultar en la sala de la Biblioteca.

Los libros (excepto los de referencia) se pueden tomar en préstamo (para eso ha de indicársele a la persona encargada y apuntarlo ésta).

Recuerda, el cupo máximo de libros que puedes tomar en préstamo es de dos y tienes una semana de plazo para su devolución; también puedes volver a tomarlos en préstamo.

Si rompes o pierdes un libro tienes que conseguir otro ejemplar. La no devolución de los libros en el plazo hace perder el derecho a préstamo.

Normas

 1. La biblioteca es un espacio que permite leer y realizar consultas.

 2. Para respetar la lectura y el trabajo de las personas que estén en la biblioteca es imprescindible permanecer en silencio.

 3. Debemos dejar los libros utilizados en el lugar correspondiente.

 4. Los libros de consulta no pueden ser sacados de la biblioteca.

 5. Habrá servicio de préstamo todos los días, siendo el plazo para devolver los libros de una semana. Si deseamos coger un libro para llevarlo a casa debemos comunicárselo a la responsable.

 6. Debemos cuidar los libros, mobiliario y demás material que hay en la biblioteca.

 7. Deberemos abonar los desperfectos causados en libros y demás material.

 8. En caso de romper o perder algún ejemplar, deberemos sustituirlo por otro igual.

 9. No esta permitido comer ni beber en la biblioteca, tampoco utilizar aparatos eléctricos que emitan sonidos: teléfonos, mp3, etc.

 10. La responsable tiene el deber de expulsar a cualquier usuario/a que no cumpla la normativa:

  • Primera expulsión: un día.
  • Segunda expulsión: cinco días.
  • Tercera expulsión: tres meses.

 

El aforo de la biblioteca es de 50 personas.

En caso de estar completo, se deberá esperar en el hall de la Ikastola.

Guardería

Servicios

La Ikastola ofrece un servicio de guardería para los niños-as de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria.

Horario

08:00 – 09:00

Utilizamos cookies para proporcionar la mejor experiencia en nuestro sitio web. Al utilizar el sitio web, acepta las cookies. Puede encontrar más información en la página de Política de privacidad.
AceptarPolítica de privacidad

GDPR

 • Pribatutasun politika

Pribatutasun politika

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoari jarraituz, honen berri jakinarazten dizugu:

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

ARTXANDAPE IKASTOLA da datuen tratamenduaren arduraduna (helbidea: Anselma de Salces 1 Bis,48007 Bilbo; eta IFK: R4800612-F).
Datuak babesteko legeari jarraituz, ikastetxeak datuak babesteko delegatua izendatu du (DPO / Data Protection Officer), hain zuzen, Bultz-Lan Consulting.
Gure DPOrekin harremanetan jartzeko, idatzi e-posta honetara: dpo@elizbarrutikoikastetxeak.org

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Zure datu pertsonalak helburu hauetarako tratatu ahal izango dira:

 • Matrikula formalizatzeko.
 • Gure ikastetxean ikasteko egindako informazio-eskaerak kudeatzeko.
 • Gure jardueren eta eskaintza akademikoaren berri emateko
 • Gure zerbitzuak garatzeko eta egiteko.
 • Eskaintzen ditugun hezkuntza-zerbitzuen ondoriozko lege-betebeharrak betetzeko.

Zure datuak tratatzeko legezko legitimazioa

Zure datuak tratatzeko lege-oinarria interesdunak emandako baimena da. Bestalde, ikastetxe honek legitimazioa du bere ikasleen datu pertsonalak tratatzeko, Hezkuntzako Lege Organikoari jarraituz (HEO).

Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Ikaslearen espedienteari buruzko datuak mugarik gabe gordeko dira, Hezkuntzako Lege Organikoari jarraituz.

Harremanetan jartzeko datu pertsonalak, berriz, interesdunak ezabatzeko eskatzen ez duen arte gordeko dira.

Lege-betebeharrak betetzeko tratatutako datuak ezar daitekeen legeriak finkatutako epean gordeko dira.

Harpidetutako jakinarazpen elektronikoak bidaltzeko datuak newsletter-ean baja eman arte eta/edo datuen aurka egiteko edo ezabatzeko eskubidea erabili arte gordeko dira.

Nori jakinarazi ahal izango zaizkio zure datuak?

Zuk emandako datu pertsonal zehatz batzuk lehen aipatutako helburuetarako laga ahal izango dira.

Hain zuzen, ikasleak hezkuntza-ibilbidean aurrera egitean izandako beste ikastetxe batzuei; ikasleak jarduera osagarrietan parte hartzeko eta/edo eskola-trukeak egiteko izandako instituzioei eta enpresei, guraso-elkarteei eta ikastetxeko ikasle zaharren elkarteari, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari, finantza-erakundeei –matrikularen eta kuota akademikoen ordainketa kudea dezaten–, eta eskola-aseguruaren kontratazioaz arduratzen den aseguru-konpainiari; oro har, legeak baimendutako kasu guztietan laga ahal izango dira datuak.

Eskubideak

Zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta mugatzeko eskubideak, eta datuak babesteko araudian jasotako bestelako eskubideak erabili ahal izango dituzu, goian adierazitako helbidera gutuna bidalita edo e-posta honetara idatzita: ikastola@artxandape.net Zuzenbidean baliozkoa den proba bat ere bidali beharko duzu –esaterako, NANaren fotokopia–, eta gaian hau jarri: «Datuen babesa».

Horri dagokion idazkia lotura hauetatik jaitsi ahal da:
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-supresion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-limitacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-portabilidad.pdf

Horrez gain, aditzera ematen dizugu eskubidea duzula erreklamazioa aurkezteko, zure datu pertsonalen tratamendua dela-eta, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean. Hala ere, zure datuak era egokian tratatu ez ditugula uste baduzu, harremanetan jar zaitezke gure datuak babesteko delegatuarekin, helbide honetan: dpo@elizbarrutikoikastetxeak.org

Datuen segurtasuna

Zuk emandako informazio pertsonala konfidentzialtasunez tratatuko dugu, eta behar diren segurtasun-neurriak hartuko ditugu, baimenik ez duten hirugarrenek ez eskuratzeko, eta baimenik gabe aldatu, galdu edo trata ditzaten saihesteko.