Equipo Directivo

Zuhaitz Bilbao Director
Gurutze Otzerin Ayudante Dirección
Olaia Menique Coordinadora Educación Infantil
Aimar Ugarte Jefe de Estudios E. Primaria
Itxaso Legarretaetxebarria Jefa de Estudios E. Secundaria
Aimar Ugarte Responsable de Pastoral
Edorta Alonso Administrador
Itxaso Legarretaetxebarria Responsable del Dpto. de Orientación

Información adicional